Since Feb 2013

Michal Wojdecki 

Click here to edit subtitle

Wyksztalcenie:

2000-20051995-2000Akademia Rolnicza w Poznaniu, wydział: rolniczy,

kierunek: ochrona środowiska, specjalizacja: ochrona wód


Zespół Szkół Chemicznych w Poznaniu, Technikum Chemiczne,

specjalność: ochrona środowiska – technologia wody

Kwalifikacje zawodowe:

2015


2015


2014


2014


2014


2014


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2013


2011


2011


2011


2009


2008


2005


2001


Zumba® Step 2


Zumba® World Rhytms: Brazil Course


Zumba® Burst Course


Zumba® Kids +  Zumba® Kids Jr. Boost


Zumba® Kids +  Zumba® Kids Jr.


Zumba® Step


Zumba® Pro Skills Instructor Training


Zumba Sentao® Boost


Zumba Sentao™


Zumba® Gold-Toning 


Aqua Zumba® Boost


Zumba® Glutes Course


Zumba® Core Course 


Zumba Gold®  Instructor 


Zumba® Fitness Instructor B2


Zumba® Toning Instructor


Aqua Zumba® Instructor


Zumba® Fitness Instructor B1


Szkoła Pływania Fregata Swimming– warsztaty Aqua Fitness,


ATiF METRUM – szkolenie FIT-BALL ATiF METRUM,


ATiF METRUM – szkolenie AEROBOX ATiF METRUM,


ZOW PTSM - Kierownik placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży,


ATiF METRUM – Instruktor rekreacji ruchowej, specjalność: fitness nowoczesne formy gimnastyki,


ATiF METRUM – szkolenie BASIC ATiF METRUM,


ZOW PTSM - Wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży.